JB 2002/51, CRvB 19-12-2001, , 99/6303 WW

Inhoudsindicatie

Proceskostenveroordeling, Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht

Samenvatting

Omdat appellant in hoger beroep opnieuw nalaat enig bewijs aan te dragen voor zijn stelling en noch bij de hoorzitting van gedaagde noch ter zitting bij de rechtbank is verschenen, en bovendien door appellant niet is gereageerd op het verweerschrift en noch appellant noch diens gemachtigde ter zitting van de Raad zijn verschenen, is de Raad van oordeel dat in dit geval sprake is van kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Namens…

Verder lezen
Terug naar overzicht