JB 2002/52, CRvB 27-12-2001, , 99/3734 AW (met annotatie van EJdeLB)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, -rechtstreeks, Algemeen verbindend voorschrift, Beleidsregels

Samenvatting

Het belang van appellant, werkzaam als juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), is niet rechtstreeks betrokken bij het besluit tot verruiming van het mandaat aan de hoofden van dienst om zonodig de regels inzake het (niet-)roken in werkruimten van de onder hun beheer staande openbare gebouwen aan te scherpen. Appellant is wel rechtstreeks in zijn (rechtspositioneel) belang getroffen bij het besluit waarbij een aantal algemene gedragsregels jegens medewerkers van…

Verder lezen
Terug naar overzicht