JB 2002/79, CRvB 21-02-2002, , 01/4744 WUV, 01/4748 WUV, 01/4749 WUV, 01/4750 WUV

Inhoudsindicatie

Herziening van herziene uitspraak

Samenvatting

Gelet op de omstandigheid dat op grond van art. 8:88 Awb immer van een (oorspronkelijke) uitspraak herziening kan worden gevraagd, indien de in dat artikel genoemde feiten en omstandigheden zich voordoen, moet het doen van een verzoek om herziening van een uitspraak ingevolge art. 8:88 van de wet op een verzoek van een herziening eveneens ingevolge die bepaling, als zinloos en dus als in het systeem van de Awb niet passend worden verklaard. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht