JB 2002/97, CRvB 09-01-2002, , 00/6055 AOW (met annotatie van Annie van Eijs)

Inhoudsindicatie

Bezwaar, Toetsing ex tunc

Samenvatting

In de geschetste omstandigheden mocht gedaagde naar het oordeel van de Raad ervan uitgaan dat appellant niet had voldaan aan de in de zojuist weergegeven bepaling neergelegde voorwaarde en kon hij de na het nemen van het besluit van 5 augustus 1999 alsnog ingezonden inkomensgegevens naast zich neerleggen. In verweer heeft gedaagde niet ten onrechte opgemerkt, dat de door appellant alsnog verstrekte inkomensgegevens zijn vervat in een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting dat is gedateerd op 2 juli 1998, zodat mag worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht