JB 2002/98, CRvB 17-01-2002, , 00/39 AW

Inhoudsindicatie

Delegatie en mandaat, bevoegdheidsgebreken, herstel door bekrachtiging achteraf

Samenvatting

Ontslagbesluit alsmede het besluit op bezwaar onbevoegdelijk genomen nu aan de delegatie aan het dagelijks bestuur een einde was gekomen. Met een nadien door het algemeen bestuur genomen besluit tot bekrachtiging van het bestreden besluit is beoogd het bevoegdheidsgebrek van dat besluit voorzover nodig alsnog te herstellen. Hoewel bevoegdheidsgebreken onder omstandigheden door bekrachtiging kunnen worden hersteld, is het algemeen bestuur daarin gelet op de omstandigheden in het onderhavige geval niet geslaagd. Het dagelijks bestuur heeft niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht