JB 2003/114, CRvB 25-02-2003, , 00/462 e.a. NABW

Inhoudsindicatie

Besluit, Ontvankelijkheid

Samenvatting

De beslissing om vanaf april 1998 de geldende betaaldatum te verleggen naar de 15e van de daaropvolgende maand, te beginnen op 15 mei 1998, preciseert nader de aanspraak op algemene bijstand en is derhalve een besluit in de zin van de Awb. De concept-leenovereenkomst ter zake van de overbruggingsuitkering is niet aan te merken als een besluit in de zin van de Awb.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van de gedingen

Namens appellanten heeft mr. E.B.…

Verder lezen
Terug naar overzicht