JB 2003/115, CRvB 25-02-2003, , 00/3291 NABW (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Beslissing op bezwaar, Terugwijzen, (Opnieuw) horen in bezwaar

Samenvatting

1. De rechtbank vernietigt het terugvorderingsbesluit vanwege het ontbreken van een voorafgaand of uiterlijk tegelijkertijd genomen herzieningsbesluit. Gedaagde berust en neemt ter uitvoering een besluit op bezwaar tot intrekking en terugvordering. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank in strijd met art. 8:69 Awb haar beoordeling beperkt tot het intrekkingsbesluit en niet tevens de rechtmatigheid van het terugvorderingsbesluit beoordeeld. Aangezien de rechtbank zich reeds ten materiële over de terugvordering had uitgelaten…

Verder lezen
Terug naar overzicht