JB 2003/116, CRvB 04-03-2003, , 02/2939 NABW, 03/935 NABW

Inhoudsindicatie

Verjaring, Vervaltermijn, EVRM, Redelijke termijn

Samenvatting

De Raad volgt het oordeel van zijn voorzieningenrechter, neergelegd in diens uitspraak van 30 juli 2002 (zie «USZ» 2002/256), en de overwegingen die daartoe hebben geleid:

– Het niet instellen van (partieel) hoger beroep kan gedaagde niet worden tegengeworpen. Met het door appellant ingestelde hoger beroep ligt het bestreden besluit tot terugvordering thans voor ter beoordeling door de Raad.

– In navolging van de Hoge Raad (JABW 1984/…

Verder lezen
Terug naar overzicht