JB 2003/154, CRvB 07-03-2003, , 02/1578 TW

Inhoudsindicatie

Beslissing geheimhoudingskamer, Beperking kennisneming, Verzoek gedaan door ander dan partij

Samenvatting

De Raad overweegt met betrekking tot het verzoek van de staatssecretaris dat (toekomstige) onderhandelingen over het tot stand brengen of wijzigen van verdragen inderdaad schade zouden kunnen lijden, indien de kans bestaat dat stukken die in het kader van zodanige onderhandelingen worden opgemaakt, openbaar worden gemaakt. De Raad acht hierin voldoende rechtvaardigingsgrond gelegen voor de door de staatssecretaris gevraagde beperking van de kennisneming.

Uitspraak

I. Inleiding

Het onderhavige geding behoort tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht