JB 2003/157, CRvB 08-04-2003, , 97/12245 AAW/WAO

Inhoudsindicatie

Doorbreking appèlverbod, Hoger beroep tegen een uitspraak als bedoeld in art. 8:55 lid 5 Awb

Samenvatting

Hoger beroep tegen een uitspraak ex art. 8:55 lid 5 Awb.

Gelet op art. IV Overgangs- en slotbepalingen van de (eerste en tweede tranche van de) Awb gold ten tijde hier van belang de bezwaarschriftprocedure nog niet ten aanzien van geschillen – anders dan betrekking hebbend op het verzekerd zijn of de verschuldigde premie – op grond van de WAO. Ingevolge het…

Verder lezen
Terug naar overzicht