JB 2003/173, CRvB 22-04-2003, , 00/5280 NABW

Inhoudsindicatie

Zorgvuldigheid, Bezwaar, grondslag, Bezwaar, volledige heroverweging, Motivering

Samenvatting

De Raad komt tot het oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met art. 7:11 lid 1 Awb op grond waarvan gedaagde gehouden was tot een volledige heroverweging van het besluit van 24 september 1996 op grondslag van het daartegen gemaakte bezwaar. Voorts kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden gezegd dat er voldoende feitelijke grondslag aanwezig is voor het oordeel van gedaagde dat met betrekking tot het vergoedingsjaar 1994…

Verder lezen
Terug naar overzicht