JB 2003/174, CRvB 13-05-2003, , 00/4686 NABW (met annotatie van JHK)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, onvolledig, Aanvraag, niet behandelen

Samenvatting

Het buiten behandeling laten van de aanvraag is niet meer mogelijk nu het besluit om de aanvraag niet te behandelen niet is bekendgemaakt binnen vier weken nadat de hersteltermijn ongebruikt was verstreken.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Appellant heeft op bij het beroepschrift aangegeven gronden hoger beroep ingesteld tegen een door de rechtbank Dordrecht op 21 juli 2000 tussen partijen gewezen uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Partijen hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht