JB 2003/180, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 24-03-2003, , AWB 03/286 BESLU VV (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding, verschoonbaar, Bekendmaking, huis-aan-huis-blad, Bezwaarschrift, verzuim, Bezwaarschrift, herstel verzuim

Samenvatting

Ter sauvering van de termijnoverschrijding stellen verzoekers dat verweerder niet rechtens heeft gekozen voor een passende wijze van bekendmaking van het in geding zijnde verkeersbesluit, omdat “De Maaspost” geen bereik aan de Aramislaan heeft. Zij verwijzen daartoe naar een, door hen overgelegd, schrijven van 14 maart 2003 van Distriq BV, de uitgever van voornoemd huis-aan-huisblad. …

Verder lezen
Terug naar overzicht