JB 2003/190, CRvB 17-04-2003, , 00/6298 AW, 00/6722 AW, 01/2059 AW (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Procesregeling bestuursrecht, Algemene beginselen van behoorlijke rechtspleging

Samenvatting

De rechtbank heeft partijen op een kortere termijn dan (art. 9 lid 1 van) de procesregeling bestuursrecht van die rechtbank voorschrijft ter zitting uitgenodigd.

De Raad overweegt dat die bepaling, nu zij niet krachtens wetgevende bevoegdheid is gegeven, weliswaar niet als een algemeen verbindend voorschrift kan gelden, maar zij bindt de rechter wel op grond van algemene beginselen van behoorlijke rechtspleging en leent zich ertoe als rechtsregel jegens de daarbij betrokkenen te worden toegepast…

Verder lezen
Terug naar overzicht