JB 2003/191, CRvB 29-04-2003, , 00/3641 WW

Inhoudsindicatie

Omvang geding, in appèl, Fictieve opzegtermijn, Ongelijke behandeling, Objectieve rechtvaardiging

Samenvatting

Gezien de verwevenheid tussen de beslissingen over de opzeg- en aanzegtermijn omvat het geding in hoger beroep mede het geschil over de opzegtermijn (ook al was die niet eerder aan de orde gesteld). Naar aanleiding van het beroep op ongelijke behandeling van werknemers van ouder dan 45 jaar, voor wie op grond van de CAO langere opzegtermijnen gelden, merkt de Raad op dat voor dat onderscheid, voor zover het doorwerkt…

Verder lezen
Terug naar overzicht