JB 2003/195, CRvB 26-05-2003, , 01/783 NABW (met annotatie van Eveline de Lange)

Inhoudsindicatie

Reformatio in peius

Samenvatting

De omstandigheid dat gedaagde in het kader van de bezwaarschriftenprocedure de periode van terugvordering heeft gewijzigd en het terug te vorderen bedrag op een hoger bedrag heeft vastgesteld, betekent dat appellante in een nadeliger positie is komen te verkeren dan voor het instellen van bezwaar. De Raad acht dit in het onderhavige geval evenwel toelaatbaar. Daartoe overweegt de Raad dat gedaagde in het onderhavige geval los van de bezwaarschriftenprocedure op grond van art. 81 leden 1 en 2 Abw gehouden was om…

Verder lezen
Terug naar overzicht