JB 2003/196, CRvB 06-06-2003, , 00/2504 WAO (met annotatie van J.H. Gerards)

Inhoudsindicatie

Wachttijd WAO, Ziekengeld, Bevalling, Discriminatie

Samenvatting

De Raad is van oordeel dat het feit dat het einde van de wachttijd voor de WAO eerder wordt bereikt, in beginsel nadelig is voor de verzekerde. De Raad stelt voorts vast dat ziekengeld krachtens de ZW in verband met bevalling wordt toegekend zonder dat bij de betrokkene sprake behoeft te zijn van door ziekte veroorzaakte ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, doch dat voor de vaststelling van de wachttijd tijdvakken waarin deze vorm van ziekengeld wordt ontvangen…

Verder lezen
Terug naar overzicht