JB 2003/201, Rechtbank Leeuwarden 11-06-2003, , 02/1400 BSTPL, 03/252 BSTPL (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Bevoegdheid rechtbank, Mandaat aan gedeputeerde, niet verenigbaar met stelsel van de wet, Kortsluiting

Samenvatting

De voorzieningenrechter houdt het erop dat het ontbreken van een verwijzing naar hoofdstuk IXA WRO in art. 31 WSDV op een misslag van de wetgever berust. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de wijziging van de WRO blijkt niet dat de wetgever met die wijziging heeft beoogd om verandering te brengen in de beroepsmogelijkheid in eerste en enige aanleg bij de ABRvS van stadsvernieuwingsplannen. Dit wordt bevestigd door het gegeven dat op…

Verder lezen
Terug naar overzicht