JB 2003/202, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 28-05-2003, , AWB 03/637 BESLU VV, 03/686 BESLU Z FEE, AWB 03/638 BESLU VV, 03/687 BESLU Z FEE

Inhoudsindicatie

Besluit, rechtsoordeel

Samenvatting

Beantwoording kamervragen door minister is een als definitief bedoeld rechtsoordeel van een bestuursorgaan en aldus een besluit in de zin van art. 1:3 Awb.

In de antwoorden van verweerder aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van kamervragen over de voorgenomen aanleg van een stopway op Maastricht Aachen Airport (MAA) hebben eisers een bestuurlijk rechtsoordeel van verweerder gelezen, waartegen zij bezwaar hebben ingesteld. In de antwoorden heeft verweerder geschreven dat de in de Luchtvaartwet opgenomen procedure tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht