JB 2003/220, Rechtbank Leeuwarden 05-06-2003, , 02/94 WRB (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Subsidie, Aan subsidie verbonden verplichting

Samenvatting

Gelet op de bijzondere positie van de stichtingen rechtsbijstand kan naar het oordeel van de rechtbank van hen worden verlangd dat zij uitsluitend werkzaamheden verrichten in het kader van het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand, zoals neergelegd in de Wrb en de daarop gebaseerde wettelijke regelingen. In dat verband kan verweerder niet de bevoegdheid worden ontzegd om aan de subsidieverlening de verplichting te verbinden dat eiseres zich zal dienen te onthouden van werkzaamheden, die dat kader en daarmee de wettelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht