JB 2003/244, CRvB 17-06-2003, , 01/3122 WAO, 01/3124 WAO, 01/3329 WAO, 01/3330 WAO

Inhoudsindicatie

Bezwaarprocedure, Besluit op bezwaar, Eén besluit

Samenvatting

Bij één primair besluit is een uitkering ingevolge de AAW en de WAO toegekend. Het bezwaar tegen dit besluit is bij twee afzonderlijke besluiten (van 9 februari en 10 februari 1999) ongegrond verklaard.

Raad: In aanmerking nemend dat hier sprake is van één primair besluit, overweegt de Raad dat uit het stelsel van de Awb volgt dat op het bezwaar daartegen met één besluit wordt beslist. De Raad wijst er in dit verband op dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht