JB 2003/245, CRvB 19-06-2003, , 01/1157 MAW

Inhoudsindicatie

Gelijkheidsbeginsel, Bewijslast

Samenvatting

Appellant is van oordeel dat op gedaagde, die zich op het gelijkheidsbeginsel heeft beroepen, de plicht rust vergelijkbare gevallen aan te dragen.

De Raad kan zich niet met appellants stellingname omtrent de bewijslastverdeling verenigen. Gedaagde heeft bij zijn beroep op het gelijkheidsbeginsel voldaan aan de op hem rustende plicht concrete, in essentie gelijke gevallen te noemen die anders zijn behandeld dan zijn geval. Waar appellant niet betwist dat sprake is van twee gelijke gevallen, maar stelt dat in die gevallen…

Verder lezen
Terug naar overzicht