JB 2003/253, Hoge Raad 's-Gravenhage 26-08-2003, , R03/053HR (met annotatie van F.A.M. S.)

Inhoudsindicatie

Faillissement. Schadeverzekering, Interpretatie (wettelijke term)

Samenvatting

Het is in strijd met het doel en de strekking van art. 169 Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Wtv) die ertoe nopen dat de Stichting Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) zo nodig tijdig kan ingrijpen en dat met spoed kan worden beslist over een verzoek tot faillietverklaring, om aan te nemen dat met het verzoek tot het uitspreken van het faillissement steeds zou moeten worden gewacht totdat de bestuursrechter heeft beslist omtrent een beroep op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht