JB 2003/269, CRvB 04-07-2003, , 02/1322 NABW

Inhoudsindicatie

Gelijkheidsbeginsel, Discriminatie, onderscheid naar leeftijd

Samenvatting

Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van aanschaf van een koelkast en een wasmachine. De aanvraag is onder meer afgewezen op de grond dat aanvrager niet behoorde tot één van de categorieën die in het gemeentelijk beleid met betrekking tot bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen genoemd worden, namelijk personen van 65 jaar en ouder die gedurende drie jaar een minimaal inkomen hebben. Met dit beleid heeft appellant invulling gegeven aan de bevoegdheid tot categoriale bijstandsverlening in de zin van…

Verder lezen
Terug naar overzicht