JB 2003/359, Rechtbank Leeuwarden 01-10-2003, , 02/1291 Wrb, 02/1292 Wrb

Inhoudsindicatie

Aanvraag, onvolledig, Aanvraag, buiten behandeling laten

Samenvatting

Aanvraag om toevoeging met toepassing van art. 4:5 Awb buiten behandeling gelaten.

Het betoog van eiser dat verweerder geen salarisspecificatie van zijn partner hoefde op te vragen, omdat verweerder deze reeds in zijn bezit had, treft geen doel. Eiser is immers op grond van art. 25 Wrb in samenhang gelezen met art. 5 Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden verplicht bij elke aanvraag de voor die aanvraag relevante gegevens over te leggen. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht