JB 2003/362, No 13-10-2003, , 2003/348

Inhoudsindicatie

Verstrekking gegevens, derdenverstrekking

Samenvatting

Voor zover de heer S. zich met zijn brieven namens zichzelf tot de IB-Groep wendde, kan worden vastgesteld dat sprake was van een verzoek door een derde aan de IB-Groep om persoonsgegevens te verwerken in de zin van de Wbp. Ook in een dergelijk geval ligt het voor de hand dat de derde er op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel over wordt geïnformeerd of zijn verzoek kan worden gehonoreerd. Ook in dit geval kan het niet zo zijn dat alleen met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht