JB 2003/42, CRvB 15-11-2002, , 00/854 AKW (met annotatie van AMLJ)

Inhoudsindicatie

Op grond van art. 4:2 lid 2 Awb moet de aanvrager van de beschikking aannemelijk maken dat de ingebrachte gegevens en bescheiden juist en volledig zijn

Samenvatting

Op grond van art. 4:2 lid 2 Awb is het primair aan appellante, als aanvrager van de beschikking, de gegevens en bescheiden te verschaffen die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. In het geval dat gedaagde voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de door appellante…

Verder lezen
Terug naar overzicht