JB 2003/54, CRvB 03-01-2003, , 01/2783 WAO (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Zelf in de zaak voorzien

Samenvatting

Daargelaten dat het in de rede zou hebben gelegen dat de rechtbank appellant zou hebben verzocht om een nadere motivering van de toelaatbaarheid van de gemarkeerde functies alvorens tot een uitspraak te komen, verenigt de Raad zich met de visie van appellant dat na een vernietiging van het bestreden besluit verschillende besluiten mogelijk waren en dat de rechtbank derhalve niet met toepassing van art. 8:72 lid 4 Awb kon bepalen dat haar uitspraak in de plaats zou treden van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht