JB 2003/61, Rechtbank Leeuwarden 27-01-2003, , 03/32 WET, 03/33 WET, 03/34 WET, 03/35 WET, 03/36 WET, 03/37 WET, 03/38 WET, 03/39 WET, 03/40 WET, 03/41 WET, 03/42 WET, 03/43 WET, 03/44 WET, 03/45 WET, 03/46 WET, 03/47 WET, 03/48 WET (met annotatie van…

Inhoudsindicatie

Besluit, verplaatsing, Besluit, meeromvattende beschikking, Opvang, aanvullende asiellocaties, Horen, belanghebbenden, Rechtstreekse werking, Motivering, Belangenafweging, Discretionaire bevoegdheid

Samenvatting

De voorzieningenrechter merkt op dat het in de discussie tussen partijen, gelet op de discretionaire bevoegdheid die art. 7 Rva op dit punt aan verweerder geeft, gaat om de vraag of verweerder in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot het nemen van de verplaatsingsbesluiten gebruik heeft gemaakt.

Verweerder heeft er terecht op gewezen dat aan de kant van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht