JB 2003/62, Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden 06-02-2003, , 56437 KG ZA 03-16 (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, ontruiming asielzoekerscentra, Bevoegdheid, bestuursdwang, Doorkruising?

Samenvatting

Het recht van gedaagden op opvang door het COA in de AVO-locaties De Hoop, Zeewind en De Jong is ingevolge de beschikkingen van het COA van 10 januari 2003 komen te vervallen. Gedaagden kunnen tegen de geldigheid van de bestuursrechtelijke besluiten van het COA, dat zij de verschillende AVO-locaties moeten verlaten, in het onderhavige civielrechtelijke kort geding niet opkomen.

Het COA heeft met name voldoende aannemelijk gemaakt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht