JB 2003/73, Kantonrechter Leeuwarden 30-01-2003, , 119781 WM 02-831 (met annotatie van C.L.G.F.H. A.)

Inhoudsindicatie

Bestuurlijke boete, Proceskostenveroordeling

Samenvatting

Bestuurlijke boete van € 28,= in verband met een overschrijding van de maximum snelheid.

Door de vertegenwoordiger van de officier van justitie is ter zitting verzocht op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht appellante in de kosten te veroordelen, welke kosten door hem worden begroot op € 80,=. De kantonrechter overweegt dat geoordeeld kan worden dat appellante in het onderhavige geval een kennelijk onredelijk gebruik maakt van procesrecht. Uit de in het dossier aanwezige stukken blijkt, dat appellante volkomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht