JB 2003/86, CRvB 28-01-2003, , 01/4193 NABW

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, curator over een onbeheerde nalatenschap die heeft verzocht een overlijdensuitkering te betalen aan die nalatenschap, Overlijdensuitkering

Samenvatting

Aan het op zichzelf terechte oordeel dat een overlijdensuitkering als bedoeld in art. 76 Abw, die toekomt aan de andere echtgenoot en niet aan de overleden zelf, geen deel uitmaakt van de nalatenschap, verbindt de Raad niet de conclusie dat de curator over een onbeheerde nalatenschap die heeft verzocht een dergelijke uitkering te betalen aan die nalatenschap, geen belanghebbende zou zijn in de zin van art…

Verder lezen
Terug naar overzicht