JB 2003/89, CRvB 14-03-2003, , 02/1308 TW, 02/1309 TW, 02/1818 TW, 02/1300 TW, 02/1289 TW, 02/1371 TW, 02/1369 TW, 01/5837 TW, 02/4745 TW, 01/5572 TW (met annotatie van AWH)

Inhoudsindicatie

Exporteerbaarheid toeslag, Wel of geen niet-contributieve uitkering, Rechtstreekse werking art. 5 lid 1 ILO-conventie 118

Samenvatting

De toeslag ingevolge de TW van betrokkenen wordt afgebouwd of stopgezet in verband met het feit dat zij in Turkije wonen of daar langer dan drie maanden verblijven. Toetsing aan art. 5 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid is niet mogelijk, omdat het Europees Verdrag inzake Sociale Zekerheid (EVSZ) daarvoor in de plaats is getreden…

Verder lezen
Terug naar overzicht