JB 2004/361, Rechtbank Maastricht 25-08-2004, , AWB 04/761 GEMWT FEE

Inhoudsindicatie

Besluit, op bezwaar, Besluit, stellen van

Samenvatting

Indien een bezwaarschrift op grond van de Awb wordt ingediend tegen een schrijven dat niet als een besluit in de zin van de Awb aangemerkt kan worden, wordt aan een inhoudelijke behandeling van dat bezwaar niet toegekomen. Zulks neemt echter niet weg dat wel op het als zodanig gepresenteerde bezwaarschrift beslist dient te worden. Een dergelijke beslissing dient ook binnen de in de Awb gestelde termijnen genomen te worden.

Anders dan opposante is de rechtbank van oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht