JB 2005/164, No 04-03-2005, , 2005/0061

Inhoudsindicatie

Fair play

Samenvatting

Klacht over de wijze van afhandelen door de Belastingdienst/FIOD-ECD van door verzoekers ingediende aangiften (inzake beleggingsfraude). Klacht dat verzoekers ernstig in hun processuele positie zijn gedupeerd.

Het beginsel van fair play houdt voor bestuursorganen in dat zij burgers de mogelijkheid geven hun procedurele kansen te benutten. De FIOD-ECD heeft jegens verzoekers in strijd met het beginsel van fair play gehandeld. (...) Van FIOD-ECD had verwacht mogen worden dat hij verzoekers binnen een redelijke termijn duidelijkheid had verschaft over de…

Verder lezen
Terug naar overzicht