JB 2005/331, Rechtbank Maastricht 25-08-2005, , AWB 05/210 WET FEE

Inhoudsindicatie

Rechtstreeks beroep, Beslistermijn, opschorten door verzoek rechtstreeks beroep

Samenvatting

In de Wet rechtstreeks beroep, noch in de toelichting op deze wet is bepaald dat de in art. 7:10 lid 1 Awb genoemde termijn in het geval van een verzoek om rechtstreeks beroep niet met de ontvangst van het bezwaarschrift, maar op een later tijdstip een aanvang neemt. Voor verweerders stelling (opschorten termijn door indienen verzoek om rechtstreeks beroep) kan naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen steun gevonden worden…

Verder lezen
Terug naar overzicht