JB 2006/100, CRvB 01-02-2006, AV1176, 04/6120 NABW (met annotatie van EvdL)

Inhoudsindicatie

Termijn, terpostbezorging, Termijn, frankeermachine

Samenvatting

De laatste dag waarop een ontvankelijk beroepschrift kon worden ingediend was 23 februari 2004. Het beroepschrift is op 24 februari 2004 bij de rechtbank ontvangen, zodat de beroepstermijn is overschreden.

De enveloppe waarin het beroepschrift is verzonden, draagt een afdruk van een frankeermachine die aangeeft: 20.02.03 (en dus niet: 20.02.04). De enveloppe bevat voorts geen poststempel van TPG Post noch enige andere aanduiding waaruit blijkt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht