JB 2006/103, Rechtbank Leeuwarden 20-02-2006, AV2471, 06/345

Inhoudsindicatie

Twijfel ontvankelijkheid bezwaarschrift, Ten onrechte ingestemd met rechtstreeks beroep, Terugwijzing naar bestuursorgaan

Samenvatting

In de onderhavige zaak verschillen partijen in eerste plaats van mening over de vraag of de brief van 15 december 2005 aangemerkt dient te worden als een besluit. Die vraag betreft echter de ontvankelijkheid van het beroepschrift. Indien de rechtbank deze vraag bevestigend zou beantwoorden, zal zij vervolgens moeten beoordelen of verweerder in redelijkheid de vrijstelling heeft kunnen weigeren. Nu niet gebleken is dat de standpunten van partijen inzake die vraag op…

Verder lezen
Terug naar overzicht