JB 2006/106, No 14-02-2006, , 2006/054

Inhoudsindicatie

Gemachtigde, Verantwoordelijkheid bestuursorgaan, Motivering, Privacy

Samenvatting

Of een gedraging van een gemachtigde aan een bestuursorgaan dient te worden toegerekend is afhankelijk van de vraag of deze gedraging heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan. In casu merkt het college van B&W slechts in algemene zin op dat niet alle handelingen van de gemachtigde (i.c. een professioneel rechtsbijstandverlener die namens het college optreedt in een door verzoekster ingesteld beroep bij de Centrale Raad van Beroep) aan de verantwoordelijkheid van het college kunnen worden toegerekend…

Verder lezen
Terug naar overzicht