JB 2006/130, CRvB 03-03-2006, AV4212, 03/5800 WAO, 03/5801 WAO, 04/6548 WAO

Inhoudsindicatie

Besluit, Betaalbaarstelling, Weigering uitbetaling, Verrekeningsbesluit, Prematuur bezwaar

Samenvatting

1. De betaalbaarstelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering rust op een publiekrechtelijke grondslag. De betaalbaarstelling is ook gericht op rechtsgevolg, nu eerst door de (correcte) betaalbaarstelling van de uitkering – in zoverre – de vordering van appellante op gedaagde tenietgaat.

2. Uit art. 6:2 onder a Awb volgt dat ook de (schriftelijke) weigering om tot uitbetaling over te gaan een voor beroep vatbaar besluit is.

3. Bezwaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht