JB 2006/163, Rechtbank Maastricht 06-04-2006, AV8810, AWB 05/1762 GEMWT HEM (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Taakverwaarlozing burgemeester

Samenvatting

Het is verweerder niet gebleken dat de burgemeester bij de uitvoering van bepaalde voorschriften van het Rijk of de Provincie tekort is geschoten, derhalve heeft verweerder geen aanleiding gezien om toepassing te geven aan het bepaalde in art. 124 Gemeentewet. De rechtbank is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat verweerder niet in redelijkheid tot het thans bestreden besluit heeft kunnen komen. Art. 124 Gemeentewet is niet van toepassing op openbareorde- en veiligheidsaspecten op grond van de Gemeentewet en Politiewet…

Verder lezen
Terug naar overzicht