JB 2006/199, CRvB 13-04-2006, AW7903, 05/706 CSV, 05/707 CSV (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Omvang geding, in appel, Omvang geding, onberoepen gebleven overwegingen, Incidenteel appèl

Samenvatting

De rechtbank heeft aannemelijk geacht dat er sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar ook geoordeeld dat op grond van bijzondere omstandigheden betrokkene moet worden gedisculpeerd van zijn verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van de vennootschap.

De rechtbank heeft de doorbetrokkene gevolgde handelwijze niet aangemerkt als een uitvloeisel van kennelijk onbehoorlijk bestuur en is vervolgens tot de slotsom gekomen dat betrokkene ten onrechte op de voet van art. 16d CSV…

Verder lezen
Terug naar overzicht