JB 2006/200, CRvB 27-04-2006, AX3212, 04/4758 MAW

Inhoudsindicatie

Zuiver schadebesluit, Schade als gevolg van ongeval in ambtelijke dienstbetrekking, Toetsingsmaatstaf, Bewuste roekeloosheid, Causaal verband

Samenvatting

Het bestreden besluit betreft de handhaving van een zuiver schadebesluit betreffende de schade die appellant stelt te hebben geleden als gevolg van het hem in een ambtelijke dienstbetrekking overkomen ongeval. Voor de aan te leggen toetsingsmaatstaf verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 22 juni 2000 («JB» 2000/232, TAR 2000/112).

In aansluiting op de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking…

Verder lezen
Terug naar overzicht