JB 2006/223, CRvB 18-05-2006, AX6392, 04/2735 AW

Inhoudsindicatie

Besluit, Waarschuwing, Geen rechtspositioneel belang getroffen, Intern sturingsmiddel

Samenvatting

Een waarschuwing als in casu brengt geen wijziging in de rechtspositie van degene die wordt gewaarschuwd. Gelet op de aard van de waarschuwing en het feit dat de waarschuwing betrokkene niet in enig rechtspositioneel belang treft, dient de onderhavige waarschuwing als een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen te worden aangemerkt. Tegen het hanteren van een dergelijk sturingsmiddel kan naar vaste jurisprudentie, nader aangescherpt in de uitspraak van 17 maart 2005 (LJN AT3554), …

Verder lezen
Terug naar overzicht