JB 2006/262, CRvB 28-06-2006, , 04/4659 WAO

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, Overschrijding beslistermijn, Wettelijke rente, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

De Raad verenigt zich met het oordeel van de rechtbank dat de schadevergoeding verschuldigd wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom in aansluiting op art. 6:119 BW bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest. In de uitspraak van de Raad van 17 augustus 1999, LJN AA504, is geen steun te vinden voor de opvatting dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht