JB 2006/263, CRvB 04-07-2006, , 05/4005 WWB

Inhoudsindicatie

Langdurigheidstoeslag, Inkomsten uit arbeid, Verboden onderscheid tussen vergelijkbare gevallen

Samenvatting

Art. 36 lid 1 onderdeel b WWB dient in het geval van appellante wegens strijd met art. 26 IVBPR buiten toepassing te worden gelaten.

De doelstelling van art. 36 WWB, te voorzien in een inkomensondersteuning voor personen die langdurig zijn aangewezen op een inkomen op minimumniveau zonder daarbij de arbeidsparticipatie te ontmoedigen of de armoedeval meer dan strikt noodzakelijk te vergroten, is op zichzelf aanvaardbaar. Het aan art. 36 lid 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht