JB 2006/265, No 30-05-2006, , 2006/191

Inhoudsindicatie

Onderzoek, uit eigen beweging, Informatieverstrekking, Betalingen, tijdigheid

Samenvatting

Op welke wijze het Uwv de telefonische dienstverlening aan cliënten ook inricht, het Uwv dient zorg te dragen dat de belangen van burgers hierbij niet uit het oog worden verloren.

Naar het oordeel van de Nationale ombudsman had het Uwv zich er met name op moeten richten dat de uitkeringsgerechtigden geen, dan wel zo min mogelijk, nadeel zouden ondervinden van de doorgevoerde veranderingen. Verder had het Uwv, naar het oordeel van de Nationale ombudsman, meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht