JB 2006/311, CRvB 07-09-2006, AY8130, 06/598 AW, 06/545 AW

Inhoudsindicatie

Willekeur

Samenvatting

Er is geheel inconsistent en willekeurig toepassing gegeven aan de regeling (Tijdelijke Regeling FPU-PLUS VROM 2004, een op art. 49a ARAR gebaseerde regeling). De Raad is van oordeel dat een dergelijke wijze van uitoefening van de bevoegdheid tot toepassing van de onderhavige regeling, waaraan voor betrokkenen als appellanten belangrijke rechtspositionele gevolgen verbonden zijn, zich niet verdraagt met de eisen van stelselmatigheid en consistentie voor bestuurlijke besluitvorming en daarmee zozeer in strijd is, dat de bestreden besluiten geen stand kunnen houden…

Verder lezen
Terug naar overzicht