JB 2006/85, CRvB 27-01-2006, AV1673, 04/808 WAJONG

Inhoudsindicatie

Nieuwe feiten, veranderde omstandigheden

Samenvatting

Een beschouwing en beoordeling van een arts op basis van de reeds lang bekende feiten en omstandigheden is niet aan te merken als een nieuw feit of veranderde omstandigheid als bedoeld in art. 4:6 Awb. In casu is sprake van nieuwe medische inzichten ten aanzien van appellantes gezondheidssituatie. Tekort aan groeihormonen was bekend in 1991, maar eerst eind jaren negentig is inzicht ontstaan in de betekenis van dit tekort voor het functioneren van de betrokkenen. Dit is aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht