JB 2006/99, CRvB 31-01-2006, AV1178, 04/5926 NABW, 04/5927 NABW (met annotatie van AJB)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, buiten behandeling laten

Samenvatting

Gedaagde heeft appellanten naar aanleiding van hun verzoek om bijstand van 10 juli 2003 bij brief van 29 juli 2003 meegedeeld dat voor de beoordeling van die aanvraag aanvullende informatie nodig is en dat appellanten voor de benodigde aanvullende informatie worden uitgenodigd voor een gesprek op 5 augustus 2003. Gedaagde heeft echter in die brief op geen enkele wijze aangegeven of inzichtelijk gemaakt welke gegevens nog ontbraken die voor de beoordeling van de aanvraag van appellanten nodig waren. Daarmee is niet voldaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht